Stručne prakse Kina

Program stručnih praksi u Kini  za cilj ima da omogući mladima usavršavanje kroz praktičan rad u kineskim kompanijama i organizacijama . Učešćem ćete steći neprocenjivo praktično znanje u svojoj struci i dobiti jedinstvenu priliku da premostite raskorak između formalnog obrazovanja i praktičnog radnog iskustva na  tržištu sa najbržim razvojem na svetu.

Kina, kao najmnogoljudnija zemlja na svetu, obiluje bogatom istorijom i kulturom koja je obeležena različitošću. Sa ekonomijom koja je u konstantom rastu i  kao zemlja sa najvećom stopom izvoza na svetu, Kina vam nudi priliku da se kroz praktičan rad upoznate sa modernim načinima poslovanja kao i samom kineskom kulturom, što vam može biti od izuzetnog značaja za buduću karijeru.

Program je u trajanju od 6 meseci u koje je uključen 1 mesec učenja osnova kineskog jezika kao i 5 meseci same stručne prakse.

 

Prakse:

Urednik akademskog žurnala na engleskom

Sama praksa je namenjena onima koji žele da  svoje znanje upotpunite praktičnim radom u jednom od najvećih i najrazvijenih gradova centralne Kine .

Praksa je locirana u provinciji Hunan , gradu Wuhan, smeštaj je tokom trajanja prakse besplatan dok plata ,u zavisnosti od vaših kvalifikacija , može iznositi između 200 i 400 €

Opis posla:

 • Uspostavljanje dobrih odnosa i saradnje sa urednicima i autorima akademskih žurnala i publikacija
 • Pregledanje i ispravka tekstova, pronalazak novih autora I tema za objavljivanje
 • Praćenje , učestvovanje i rešavanje mogućih problema tokom samog procesa objavljivanja žurnala
 • Promocija žurnala na socijanim mrežama i sličnim platformama
 • Izrada i analiza evaluacija tekstova
 • Analiza i evaluacija različitih vrsta tekstova

 

Uslovi učešća:

 • Stepen obrazovanja: minimum Bachelor diploma, specijalizacija u oblasti nauke ili inženjerstva
 • Visok stepen poznavanja engleskog jezika
 • Temeljnost u radu , dobre sposobnosti strateškog i analitičkog razmišljanja, pristupačnost i spremnost na timski rad
 • Poznavanje MS offica
 • Prethodno iskustvo u rad sa uređivanjem i objavom tekstova je prednost

 

Praksa u online marketing timu

Lokacija prakse su gradovi Guangzhou i Jingamen  u Guangdong povinciji, koji predstavljaju ekonomski centar kako provincije tako i cele južne Kine.

Smeštaj je tokom trajanja prakse besplatan dok plata, u zavisnosti od kvalifikacija, iznosi od 200 do 400€.

Opis posla:

 • Planiranje i sprovođenje online marketing strategija , pozicioniranje i brendiranje proizvoda kompanije
 • Saradnja i komunikacija sa ostalim sektorima kompanije , praćenje i dostizanje kriterijuma potražnje, ispunjavanje vebsajt promotivnih aktivnosti u roku
 • Planiranje i sprovođenje strategija za poboljšanje rangiranja i posećenosti vebsajta kompanije

 

Uslovi učešća:

 • Odlične operativno-kompjuterske sposobnosti
 • Poznavanje društvenih mreža i sličnih platformi
 • Dobre komunikacione i prezentacione veštine, sklonost ka strateškom razmišljanju
 • Visok nivo poznavanja engleskog jezika
 • Prethodno iskustvo ili obrazovanje u oblasti elektronske trgovine ,nauke ili inženjerstva je poželjno

 

Praksa Business Development timu

Praksa u sektoru prodaje i koorporativnih odnosa u kompaniji sa sedištem u gradu Kunshan ,  u Jiangsu povinciji , pruža vam priliku da, u jednom od ekonomski najuspešnijih i najrazvijenijih gradova Kine, steknete praktično iskustvo u oblasti modernog poslovanja i prodaje.

Opis posla:

 • Neposredna saradnja sa klijentima
 • Pronalazak novih   i održavanje saradnje sa već postojećim klijentima
 • Svakodnevna komunikacija i upoznavanje klijenata i partnera sa novim  prilikama
 • Rad u timu na izradi ciljeva kompanijei razvoj strategija za njihovo ispunjenje
 • Istraživanje tržišta , potražnje i konkurencije
 • Saradnja sa ostalim sektorima kompanije u cilju poboljšanja kvaliteta usluga.
 • Prisustvo i učešće na seminarima, konferencijama i sličnim događajima radi upoznavanja sa novim tendovima i razvojem tržišta
 • Izrada nedeljnih izveštaja i ispunjavanje radnih zadataka na vreme

 

Uslovi učešća:

 • Odlične komunikacione, prezentacione i pregovaračke veštine
 • Sklonost ka strateškom razmišljanju i tačnost u ispunjavanju zadatih rokova i zaduženja
 • Spremnost za timski rad kao i lični i profesionalni razvoj
 • Dobar nivo poznavanja engleskog jezika

Prijavite se za besplatne konsultacije: