SELC -Vankuver

SELC Vankuver

Hotelijerstvo je u moderno doba postalo veoma bitna i dinamicna  privredna grana koja se brzo razvija  i gde se trendovi sa razvojem tehnologije menjaju iz dana u dan.

Ukoliko ste resili da baš hotelijerstvo odaberete kao  poziv  neophodno je da  sebi pružite priliku za obrazovanje koje prati zahteve modernog hotelskog  poslovanja  i na taj način sebi obezbedite uspeh u ovom izrazito konkurentski orijentisanom polju.

Experience vam kroz program studiranja u Kanadi pruža priliku da pored klasičnog i teoretskog obrazovanja ,uz praktičan rad tokom studiranja, steknete sve veštine i  znanja koja su vam neophodna pri kasnijem početku i razvoju karijere.

SELC Career College u Vankueru,čije su diplome i serifikati preporuke same po sebi,  nudi vam priliku da kroz više programa različite dužine trajanja steknete kvalitetno obrazovanje.

Programi:

Hotelijerski menadžment  – 2 godine – Diploma

Kroz kombinovanje 16 AHLEI (American Hotel and Lodging Educational Institute) kurseva, su priznati u preko 50 zemalja sveta, i stručne prakse ovaj program vas detaljno uvodi u sve sektore hotelskog poslovanja i pruža priliku da steknete praktično iskustvo.

Hotelijerski menadžment – 1 godina -Diploma

Program se sastoji iz 8 AHLEI kurseva kao i obavezne stručne prakse koji vam dozvoljavaju da se dobro upoznate sa osnovama hotelskog poslovanja i na kraju ovog programa dobijete co-op diplomu.

Hotelijerski menadžment – 6 meseci – Sertifikat

Program je namenjen svima koji žele da se upoznaju sa osnovama poslovanja u hotelijerstvu i pored 4 AHLEI sertifikata steknu i sertifikat iz oblasti hotelijerstva.

Ugostiteljski menadžment – Sertifikat

Tokom trajanja kursa polaznici pohađaju 4 AHLEI kursa i pored diploma samih kurseva, takođe se edukuju u oblasti bezbednosti hrane , načina posluženja za koje dobijaju sertifikate kao I WHMIS sertifikat koji je , u slučaju da hotelijerstvom želite da se bavite u Kanadi, neophodan.

 

Ostali  sertifikati:

English as a Second Language je program namenjen svima onima koji žele da svoje znanje engleskog unaprede kroz aktivno učenje i komunikaciju ili imaju želju da se na taj način pripreme za dalji nastavak akademske karijere .

Sam program je prilagođen znanju polaznika na početku i tokom svog trajanja u periodu koji sami birate pruža priliku da savladate sve osnove jezika od pravopisa, svakodnevne komunikacije do korišćenja jezika u akademske svrhe.

Trajanje programa :   2- 52 nedelje

Pored savlađivanja svih aspekata upotrebe stranog jezika, program za cilj ima i razvijanje veština kao što su : asertivnost, kritičko razmišljanje, usmerenost ka rešavanju problema i liderske sposobnosti.

Program traje 24 nedelje i čine ga 12 nedelja predavanja koje su zatim praćene stručnom praksom u trajanju od takoše 12 nedelja. Program se bavi aktuelnim problemima I temam koje oblikuju moderni način poslovanja. Tokom trajanja stručne prakse, polaznici imaju priliku da rade u kanadskim firmama i na taj način se neposredno upoznaju sa njihovim poslovanjem .

Sam program traje 48 nedelja i ravnopravno je podeljen na teoretski i praktični deo. Tokom celog programa fokus se stavlja na poslovnu komunikaciju i način na koji firme u današnje vreme podnose izazove . Program za cilj ima aktivno učenje kao i razvoj kritičkog razmišljanja.

Tokom 6 nedelja trajanja ovaj program nudi direktan i jasan pristup tajnama i pravilima ispravnih načina komunikacije i pisanja. Polaznicima ovog programa omogućeno je da poboljšaju svoje komunikacione i prezentacione veštine koji im umnogome mogu pomoći pri traženju posla, intervjuima kao i poslovnim sastancima

Kurs poslovne komunacije za 24 nedelje trajanja svoje polaznke prvih 12 nedelja ,tokom predavanja, uči koorporativnom načinu izražavanja i osnovama poslovanja, dok je druga polovina programa rezervisana za praktičan rad u kanadskim firmama. Tokom ovog programa akcenat se stavlja na aktuelne strategije koje kompanije koriste u svojoj korespodenciji kao i društvenim mrežama i sličnim platformama koje su postale imperativ komunikacije sa klijentima.

Zakažite besplatne konsultacije: