O studiju u Švicarskoj

Švicarska

Kvaliteta, dobra organiziranosti male studijske grupe odlike su švicarskih sveučilišta o čemu svjedoči i velik broj stranih studenata, Prednost studiranja u Švicarskoj je i mogućnost učenja nekog od službenih jezika u toj zemlji -njemačkog, francuskog ili talijanskog, a brzo se stiže u Francusku, Italiju, Austriju ili Njemačku. Brojne svjetske organizacije i međunarodne kompanije imaju svoja sjedišta u Švicarskoj, a zemlja ima i snažno razvijen turizam.