SELC Kanada

SELC Vankuver

 

Hotelijerstvo je u moderno doba postalo važna i dinamična  gospodarska grana koja se brzo razvija  i gdje se trendovi, razvojem tehnologije, menjaju iz dana u dan.  

Ukoliko ste odlučili baš hotelijerstvo odabrati kao svoj poziv,  neophodno je sebi pružititi priliku za obrazovanje koje prati zahtijeve suvremenoga hotelijerskog  poslovanja  i na taj način osigurati uspjeh u ovome izrazito konkurentski orijentiranom poslu.

Experience vam programom studiranja u Kanadi pruža mogućnost da pored klasičnog i teorijskog obrazovanja, praktičnim radom tijekom studija steknete sve vještine i znanja neophodna za početak i razvoj karijere.

SELC Career College u Vancouveru, čije su diplome i cerifikati preporuke same po sebi, nudi vam priliku da kroz više programa različite duljine trajanja steknete kvalitetno obrazovanje.

Programi:

Hotelijerski menadžment  – 2 godine – Diploma

Kombinacijom 16 AHLEI (American Hotel and Lodging Educational Institute) tečajeva, priznatih u više od 50 zemalja svijeta, i stručne prakse ovaj program vas detaljno uvodi u sve segmente hotelijerskog poslovanja i pruža prigodu za stjecanjem praktičnog iskustva.

Hotelijerski menadžment – 1 godina – Diploma

Program se sastoji od 8 AHLEI tečajeva kao i obvezne stručne prakse čime stječete dobre uvide i upoznajete osnove hotelijerskog poslovanja, a završetog ovoga programa stječete co-op diplomu.

Hotelijerski menadžment – 6 mjeseci – Certifikat

Program je namijenjen svima koji žele upoznati osnove poslovanja u hotelijerstvu i pored 4 AHLEI steći i certifikat iz oblasti hotelijerstva.

Ugostiteljski menadžment – Certifikat

Tijekom programa polaznici stječu znanja na 4 AHLEI tečaja, na osnovi čega dobivaju diplomu, a takođe se educiraju i u oblasti sigurnosti prehrane i načina posluženja za koje dobivaju certifikate kao i WHMIS certifikat koji je neophodan ukoliko se odlučite baviti hotelijerstvom u Kanadi.

Ostali  certifikati:

English as a Second Language

Trajanje programa :   2- 52 nedelje

Program traje 24 tjedna gdje polaznici 12 tjedana prate predavanja, nakon čega12 tjedana sudjeluju u programima stručne prakse. Program poučava aktualne probleme i prati teme koje oblikuju moderne načine poslovanja. Tijekom stručne prakse polaznici dobivaju prigodu raditi u kanadskim tvrtkama i na taj način se neposredno upoznati s njihovim načinima poslovanja.

Program traje 48 tjedana, ravnomjerno podijeljen na teorijski i praktični dio. Tijekom cijeloga programa fokus je na poslovnoj komunikaciji i načinima na koje se suvremene tvrtke suočavaju s izazovima . Također, program za cilj ima aktivno učenje kao i razvoj kritičkog razmišljanja.

Tijekom 6 tjedana trajanja ovaj program nudi izravan i jasan pristup tajnama i pravilima ispravnih načina komunikacije i pisanja. Polaznicima ovoga programa omogućeno je da poboljšaju svoje komunikacijske i prezentacijske vještine koje im uvelike pomažu u potrazi za poslom, nastupima na intervjuima, kao i vođenju i sudjelovanju na poslovnim sastancima.

Tečaj poslovne komunacije za 24 tjedna trajanja svoje polaznke prvih 12 tjedana, tijekom predavanja, poučava korporativnom načinu izražavanja i osnovima poslovanja, dok je druga polovica programa rezervirana za praktičan rad u kanadskim kompanijama. Tijekom programa akcent je poučavanju aktualnih strategija kojima se služe kompanije u korespodenciji kao i na društvenim mrežama i drugim platformama koje su postale imperativ u komunikaciji s klijentima.

Više o fakultetu možete pročitati OVDJE.

Kontaktiraj nas: